Oficiāli: Ir zināmi visi valdes locekļi un jaunais LDF priekšsēdētājs (pievienoti protokoli @22:53)

Latvijas Dambretes federācijā oficiāli ir zināms jaunais LDF priekšsēdētājs un 7 valdes locekļi. 19.01.20 notika valdes kopsapulce, kur izvēlās jaunus valdes locekļus, jo pēc statūtiem tādiem ir jābūt 7 (septiņiem). Četri valdes locekļi bija jau zināmi no iepriekšējiem gadiem (Raivis Paegle, Vitauts Budreika, Kārlis Ozols un Laura Kronberga), bet četri […]