Apskats uz LDF valdes kopsapulci

27.03.2021 noslēdzās Latvijas Dambretes federācijas kopsapulce, kur tika izvēlēta jaunā valde, bet galvenais ir, ka jaunos valdes locekļus no 7 samazināja uz 5. Balsošanā notika atklāta un bija izveidojušās divas puses: Roberta Misāna un Vladislava Vespera komanda. Diemžēl rezultāti parādīja, ka nav svarīgi kāda Jums ir programma, bet ar ko Jūs draudzējaties! Šeit jāsaka, ka […]