V.D.Vaisera piemiņas turnīra rezultāti

Noslēdzās otrais starptautiskais dambretes piemiņas turnīrs V.D.Vaisera piemiņai. Vladimirs Vaisers bija Ukrainas čempions 1979.gadā, bet PSRS laikos viņš viens no pieprasītākajiem 64 lauciņu dambretes treneriem. Savā karjeras laikā V.Vaisers ir izaudzinājis 4 lielmeistarus un vairāk kā 50 sporta meistarus. Turnīrs norisinājās deviņās kārtās ar laika kontroli 2m+2s uz katru gājienu. Turnīrā piedalījās 289 dalībnieki, no […]