Liels paldies LDF valdes priekšsēdētājam par atsūtīto LDF darba plāna padarīto atskaiti, kur ir skaidri redzami izpildītie darbi un arī tie, kur neveicās pārāk labi. Viens no mūsu komandas darboņiem ir apkopojis detalizētu apskatu par LDF darba plānu.

  1. LDF valdes sēžu organizēšana un vadīšana – Reizi mēnesī; Viedoklis: Malači, valdes sēdes notiek regulāri un to protokoli tiek publicēti dambrete.lv mājaslapā. Diemžēl gribētos vairāk klātienes valdes sēdes, ne tikai viss ONLINE. Dotajā momentā C-19 laikā tas, protams, ir grūtāk realizējams.
  2. LDF valdes sēžu protokolēšana – Reizi mēnesī; Viedoklis: Malači – viss skaisti noformēts un tiek publicēti pēc katras valdes sēdes;
  3. Komunikācija ar LDF juridiskajiem biedriem un treneriem – Notiek patstāvīgi; Viedoklis: Visu cieņu V.Vesperim, kas regulāri informē sabiedrību dambretes trenerus, biedrus, spēlētājus u.c;
  4. Komunikācija ar LDF juridiskajiem biedriem par sacensību organizēšanas un norises jautājumiem – Notiek patstāvīgi; Viedoklis: malači, komunikācija ir vietā un viss notiek;
  5. Sacensību nolikumu apstiprināšana sadarbībā ar turnīru organizatoriem – Notiek patstāvīgi; Viedoklis: Malači. Komentāru nav.
  6. Dalība valdes sēdēs – Notiek patstāvīgi; Viedoklis – pēc protokoliem redzam, ka pārsvarā piedalās visi valdes locekļi;
  7. Komunikācija ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas sporta federāciju padomi un citām valsts institūcijām – 2 oficiālas vēstules un
   regulāra komunikācija Akreditētas Līvānu BJSS, Kuldīgas Sporta skola un Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola. Norit darbs pie Bauskas novada BJSS akreditācijas. Pārbaudīti 2019./2020.mācību gada mācību treniņu grupu izglītojamo rezultatīvie sasniegumi visās sporta skolu dambretes nodaļās. Saskaņotas un apstiprinātas 2020./2021.mācību gada mācību treniņu grupa. Viedoklis: Būtu patīkami lasīt, kas tieši ir pārbaudīti un vai ir iespējams redzēt rezultātus.
  8. LDF budžeta izstrāde un apstiprināšana – Izpildīts; Viedoklis: Malači.
  9. LDF budžeta izpildes uzraudzība un atskaišu iesniegšana LSFP – Katrā valdes sēdē; Viedoklis: Malači;
  10. Atbalstītāju (ziedojumu) piesaiste LDF darbības īstenošanai un sacensību norisei – Piesaistīti jauni 10 atbalstītāji, sniedzot atbalstu Latvijas jauniešu komandu čempionātam. Viedoklis: Kuri ir tie 10 sponsori un kādu tieši pienesumu viņi ir nesuši Latvijas dambretes federācijai; Vai ir objektīvi vienu turnīru ar 10 sponsoriem nosaukt par plānu izpildītu?
  11. Līgumu sagatavošana un slēgšana LDF vārdā ar trešajām pusēm – Noslēgti trīs līgumi par sacensību organizēšanu (svarīgi: līgumu skaits); Viedoklis – nekur nav redzams, cik tad ir jābūt līgumiem; Kādas organizācijas ir noslēgušas līgumus par sacensību organizēšanu; LDF biedru skaits – 20; Biedru saraksts: Šeit
  12. Ētikas komisijas darbība – Izskatīti pieci iesniegumi; divi iesniegumi procesā; Viedoklis – septiņi iesniegumi par 5 mēnešiem ir liels skaits, kas nozīmē, ka dambretes dzīvē ne viss ir tik spožaini; Vai iemesli ir meklējami LDF iekšienē? Kas ir darīts, lai šādu iesniegumu skaits tiktu samazināts?
  13. Nodrošināt dambretes inventāra (galdiņi, kauliņi, pulksteņi) iegādi atbilstoši inventāra atjaunošanas vajadzībām – Plānots 4.ceturksnī; Viedoklis – Malači, inventārs ir jāatjauno un jāattīsta/jāievieš mūsdienīgi pulksteņi, kauliņi, dambretes galdiņi;
  14. Nodrošināt dalības starptautiskajās dambretes organizācijās maksas iemaksu – Izpildīts; Viedoklis – ļoti labi, ka LDF veic iemaksas par saviem spēlētājiem, bet šogad IDF oficiālas sacensības nav notikušas, kur piedalītos mūsu dambretisti un par FMJD ir zināmi tikai pāris cilvēki, kas piedalījušies starptautiskajās sacensībās, kā arī dažu dambretistu nauda ir savu prātu nopelnīta, kas nozīmē, ka LDF 100% ir jāveic iemaksas neskatoties ne uz ko;
  15. Piedalīties un pārstāvēt LDF viedokli starptautisko dambretes sporta organizāciju pasākumos – Pasākumi nav notikuši; Viedoklis – FMJD ir notikušas vairākas sēdes, kur iespējams varēja ņemt dalību;
  16. Nodrošināt regulāru elektronisko komunikāciju ar starptautiskajām dambretes sporta organizācijām, pārstāvot LDF viedokli un intereses – Nodrošināta elektroniska komunikācija ar FMJD un IDF; Viedoklis – malači, bet kāds ir rezultāts pārrunām? Vai Latvija nākotnē var sagaidīt kādu nozīmīgu turnīru, piemēram, EČ, World Championship. Par kādām tēmām notika komunikācija?
  17. Nodrošināt sacensību kalendāra 2020.gadam aktualizāciju – Izpildīts; Viedoklis – malači, sakarā ar covid-19 viss tiek pakārtots pandēmijas izplatībai;
  18. Nodrošināt sacensību kalendāra 2021.gadam izstrādi un apstiprināšanu – Izpildīts; Viedoklis: Malači, bet vai Latvijas dambretes sabiedrība ir informēta par apstiprināto kalendāru?!
  19. Nodrošināt LDF sacensību organizēšanu un rīkošanu sadarbībā ar juridiskajiem biedriem – Izpildīts atbilstoši sacensību kalendāram; Viedoklis – Atgriežamies pie punkta Nr.11.
  20. Nodrošināt LDF inventāra glabāšanu, izsniegšanu sacensību norisei un uzskaiti – Inventāra daudzums un atrašanās vieta apzināti; Viedoklis – apzināts tikai pēdējā valdes sēdē, bet darba plānā norādīts, ka reizi ceturksnī, kas nozīmē, ka rezultātam jau bija jābūt ātrāk; Vai ir zināmi, cik tagad ir pieejami LDF pulksteņi, kauliņi u.c. lietas? Ir veikta uzskaite?
  21. Nodrošināt rēķinu par turnīru dalības maksu izrakstīšanas automatizāciju – Izpildīts; Viedoklis – malači.
  22. Nodrošināt diplomus godalgotajām vietām un galda kartes Latvijas čempionātu un starptautisko sacensību norisei – Izpildīts; Viedoklis – malači, bet ja šāds punkts nebūtu darba plānā, tad tas nozīmētu, ka LDF turnīrs varētu notikt bez diplomiem un galda kartēm?
  23. Nodrošināt medaļas un kausus sacensību norisei – izpildīts; Viedoklis – atgriežamies pie Nr.22. Jebkurš, kuram ir internets un māk uzrakstīt trīs teikumus var nodrošināt šo punktu;
  24. Nodrošināt komunikāciju ar pašvaldībām (Rīgas pašvaldība, utt.) par līdzekļu piesaisti Latvijas sportistu un izlašu dalību Eiropas un pasaules čempionātos – Piesaistīts finansējums Rīgas atklātā čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu rīkošana 64 un 100 lauciņu dambretēs; Viedoklis – malači, ka pieteicās finansējumam un dabūja papildus līdzekļus priekš dambretistiem;
  25. Nodrošināt komunikāciju ar starptautiskajām dambretes sporta organizācijām par Latvijas sportistu un izlašu dalību Eiropas un pasaules čempionātos – Nodrošināta Latvijas izlašu dalība Cup of Nations online (vīriešu izlase) un Women’s Cup of Nations (sieviešu izlase); Viedoklis – Malači, bet arī viens no punktiem, kas ietilpst obligātajos darbos, ka LDF ir atbildīga par to, lai izlases piedalītos Nācijas līgā;
  26. Izstrādāt budžeta plānojumu Latvijas sportistu dalībai Eiropas un pasaules čempionātos – izpildīts; Viedoklis – Malači, ir izveidota sistēma, kas sadala attiecīgu budžeta plānojumu;
  27. Nodrošināt, atbilstoši LDF budžeta plānojumam, izmaksu saskaņošanu un segšanu par Latvijas sportistu un izlašu dalību Eiropas un pasaules čempionātos – Eiropas un pasaules čempionāti klātienē nenotiks; Viedoklis – covid-19 pandēmija un šis punkts bez komentāriem;
  28. Nodrošināt atbalstu Latvijas sportistu treniņprocesam (treniņnometnei), lai sagatavotos startiem Eiropas un pasaules čempionātos – nav izpildīts; Viedoklis – ļoti nopietns darba plāna punkts un atgriežamies pie situācijas, ka 20+ gadus Latvijā nebija nometnes, tad Roberts Misāns izveidoja tādu, bet kā aizgāja no posteņa tā atkal nekas netiek darīts, liels mīnuss LDF;
  29. Nodrošināt Latvijas sportistiem un izlasēm nepieciešamo inventāru un ekipējumu – Izpildīts, 4.ceturksnī tiks pasūtīti krekli; Viedoklis – krekli tiks pasūtīti, bet kas tika izdarīts zem vārda inventārs? Pagaidām punkts nav izpildīts, jo tas tiks izdarīts 4.ceturksnī, ļoti nekorekti noformulēts;
  30. Regulāri aktualizēt informāciju LDF interneta vietnē – Izpildīts; Viedoklis – veicot detalizētu izpēti starp rezultātiem un rakstiem mēs secinām, ka raksti ir mazāk nekā ir bijuši turnīri un otrādāk, nav pieejami rezultāti daudziem dambretes turnīriem (sadaļa rezultāti); Facebook LDF oficiālā lapā netiek atspoguļoti visu turnīra rezultāti; Ļoti aizdomīgi, ka DAB turnīru panākumi tiek atspoguļoti regulāri; Punkts nav izpildīts;
  31. Publicēt informāciju LDF interneta vietnē par sacensību rezultātiem – izpildīts; Viedoklis – atgriežamies pie punkta Nr.30 un papildus pieliekam klāt pierādījumus, ka punkts nav izpildīts. Foto:  
  32. Sagatavot publicēšanai LDF interneta vietnē intervijas ar sacensību uzvarētājiem un cita veida saturisko dambretes informāciju – Notiek patstāvīgi; Viedoklis – septiņu mēnešu laikā trīs intervijas: ar Gunti Valneri, Guntaru Purviņu (šīs divas intervijas notika laika periodā no 17.03-01.04) un Pēteri Gailānu 08.10.20. Kas tika darīts pārējos sešus mēnešus? Ar sacensību uzvarētājiem NAV NEVIENAS intervijas. Punkts nav izpildīts.
  33. Nodrošināt informācijas par sacensību rezultātiem nosūtīšanu masu medijiem (Leta, BNS, sportacentrs.com, delfi.lv, tvnet.lv, Latvijas Avīze, Diena, LTV, Latvijas Radio, TV3) – izpildīts. Viedoklis – ir bijušas publikācijas, bet tikai uz LV čempionātu vīriešiem un dažas intervijas ar V.Vesperi. Kāpēc netika atspoguļotas citas sacensības medijos, it īpaši bērnu turnīri, lai celtu prestižu dambretei?
  34. Organizēt dambretes iesākšanas turnīrus izglītības iestādēs pamatskolas klašu skolēniem – nav izpildīts. Viedoklis – protams, covid-19 apgrūtina situāciju, bet pēc mūsu informācijas vienam no dambretes centriem ir jauno dambretistu pārplūdums un notiek pat bērnu atteikšana dambretes nodarbībās, dēļ pulcēšanas ierobežojuma; Punkts viennozīmīgi nav izpildīts;
  35. Nodrošināt dambretes nodarbību ar vadošajiem spēlētājiem regulāru (vismaz reizi ceturksnī) publicēšanu LDF Youtube kanālā – Daļēji izpildīts; Viedoklis – projektu uzsāka Prāta Laiks un izveidoja apmācības treniņus ar Guntaru Purviņu un Gunti Valneri. Nekādi jauni video LDF Youtube kanālā nav bijuši jau piecus! mēnešus. Punkts nav izpildīts. Foto:
  36. Nodrošināt dambretes nodarbību ierakstu pieejamību LDF interneta vietnē – Izpildīts izstrādātajā apjomā; Viedoklis – Malači, darbs ir izpildīts, bet pēc mūsu informācijas video tika filmēti LDF Youtube kanālā, kas nozīmē, ka vajadzēja to tikai publicēt nospiežot pāris taustiņus.
  37. Izstrādāt un publicēt LDF interneta vietnē dambretes treniņu paraug plānus un tiem pakārtotus dambretes materiālus (kombinācijas, pozīciju un partiju analīze) dažādiem spēlētāju līmeņiem (no iesācēja līdz meistarkandidātam) – nav izpildīts; Viedoklis – svarīga nianse, kas var veicināt dambretistu attīstību, bet diemžēl netiek paveikts un to neizpilda viens no vadošajiem Latvijas treneriem;
  38. Atbalstīt vadošu dambretes spēlētāju pievēršanos trenera darbībai un sniegt atbalstu jaunajiem treneriem darbības uzsākšanai – Daļēji izpildīts, sporta trenera studijas uzsākusi M.M.Nereda; Viedoklis – piekrītam, ka daļēji izpildīts, bet projekts nav izpildīts līdz galam un nav norādīts cik daudz LDF plānoja trenerus gadā, pusgadā, ceturksnī.
  39. Tematiski sagatavot un organizēt dambretes treneru pieredzes apmaiņas un apmācību seminārus darbam ar jauniešiem – Daļēji izpildīts; Viedoklis – Īsti nav skaidrs, kas te ir daļēji izpildīts? Un ja tas ir daļēji izpildīts, kāpēc par to netika informēta sabiedrība? Un cik reālas ir bijušas tādas apmācības?
  40. Izveidot un LDF valdē apstiprināt nacionālo dambretes sacensību tiesāšanas sistēmas aprakstu un tiesneša rokasgrāmatu – nav izpildīts; Viedoklis – viens no iemesliem kāpēc bieži sacensībās ir pārpratums, jo nav tādas tiesneša rokasgrāmatas, kur varētu katrs ielūkoties un būtu viss saprotams, protams, punkts nav izpildīts;
  41. Aktualizēt LDF 64 un 100 dambretes noteikumus – izpildīts; Viedoklis – malači, darbs ir izpildīts.
  42. Izveidot LDF interneta vietnē dambretes tiesnešu reģistru – izpildīts; Viedoklis – malači, izdarīts. Ielikts www.dambrete.lv mājaslapā PDF fails ar tiesnešiem;
  43. Uzturēt un regulāri aktualizēt LDF interneta vietnē dambretes tiesneša reģistru – Izpildīts; Viedoklis – vienu reizi ir ielikts PDF fails, bet vairāk nekas tur netika papildināts; Informācija meklēja: Šeit Pēdējo reizi fails atjaunots 06.07.2020.
  44. Organizēt tiesnešu apmācību semināru un izveidot tiesnešu eksaminācijas komisiju – Daļēji izpildīts, notikuši vismaz divi tiesnešu apmācību semināri; izveidota tiesneša komisija; Viedoklis – Tiesnešu seminārs ir noticis – apsveicami! Cik daudz no jaunajiem tiesnešiem ir iesaistījušies kādās sacensībās? (Protams, neskaitot iepriekšējos tiesnešus). Izpētot dambretes nolikumus, kas ir pieejami dambrete.lv redzam tikai 1-2 patstāvīgos tiesnešus; Ar ko nodarbojas tiesnešu eksaminācijas komisija? – nav informācijas un e-pastos arī nav nekāda informācija bijusi par kaut kādu eksamināciju; Skumīgi.
  45. Nodrošināt nacionālās reitingu un sporta klašu sistēmas izveidi un uzturēšanu – Nav izpildīts; Viedoklis – ja ne pats, tad viens no svarīgākajiem darba punktiem, ko noteikti bija jāizdara un zinot, ka par šo jau runā vairākus gadus. Nesauksim konkrētus turnīrus, bet ir zināms, ka ir izveidoti reitingi ne LDF turnīros, kur ir problēma izveidot LDF iekšienē, zinot ka bērniem sporta klases ir īpaši svarīgas?! Ļoti apkaunojoši skatīties FMJD un IDF acīs, un teikt – ziniet, mūsu bērniem nav sporta klases.
  46. Nodrošināt sacensību rezultātu izvērtējamu un sagatavot LDF  valdei lēmumprojektus par nacionālo sporta klašu un titulu piešķiršanu – nav izpildīts; Viedoklis – protams, kā to var izvērtēt, ja nekas netika darīts 45.jautājumā;
  47. Izskatīt lēmumprojektus par nacionālo sporta klašu un titulu piešķiršanu – nav izpildīts; Viedoklis – lasīt 45.punktu;
  48. Publicēt LDF interneta vietnē un regulāri aktualizēt dambretistu sporta klašu un sporta titulu reģistru – Nav izpildīts; Viedoklis – lasīt 45.punktu;
  49. Apkopot dambretes vēsturisko informāciju – ziņas par Latvijas pieaugušo čempionātu uzvarētājiem 100 lauciņu un 64 lauciņu dambretē, Latvijas pieaugušo čempionātu rezultātu tabulas – Daļēji izpildīts, jāpabeidz apkopot informāciju par 64 lauciņu dambretes čempionātu uzvarētājiem; Viedoklis –  malači, bet kāpēc dambretes sabiedrība netika informēta par šo? Mājaslapā arī nav atrodama nekāda informācija, ka kaut kas daļēji ir izpildīts;
  50. Izveidot vēstures sadaļu LDF interneta vietnē un publicēt tajā dambretes vēsturisko informāciju – Nav izpildīts; Viedoklis – dzīvojam šodienā un izskatās, ka vēsture mums nav vajadzīga. Skumīgi.
  51. Digatalizēt visus žurnāla “Dambrete” eksemplārus un publicēt tos LDF interneta vietnē – Nav izpildīts; Viedoklis – pēc mūsu informācijas žurnāli nonāca pie LDF jau vasarā un līdz šim laikam nekas nav izdarīts;
  52. Digitalizēt ar autortiesībām neaizsargātu pieejamo dambretes literatūru un publicēt to LDF interneta vietnē – Publicēti četri Bodjanska dambretes žurnāli (vēsturiskā vērtība), pašlaik publicētas 12 dambretes grāmatas; Viedoklis – kurā vietā ir publicēti četri Bodjanskas dambretes žurnāli? Mājaslapā nav tādas informācijas. Par 12 grāmatām paldies  – ir informācija un viena no tām Vitauta Budreikas darba burtnīca iesācējiem. Jautājums: Kāpēc pie darba plāna nav punkts – izveidot dambretes literatūru, teoriju, pozicionālā spēle un tā tālāk?
  53. Organizēt un novadīt starptautisko dambretes turnīru “Riga Open 2020” – atcelts dēļ C0vid-19. Viedoklis – skarbā realitāte;
  54. Izveidot online aplikāciju dambretes galotņu un kombināciju risināšanai, ar laika ierobežojumu un palīdzības mehānismu – nav izpildīts; Viedoklis – bērniem ir vajadzīgas šādas programmas, bet ja šo punktu neizpildīja, tad varēja vismaz sabiedrību informēt par to, ka ir alternatīvi risinājumi, kur to var darīt un tādi resursi ir pietiekami. Punkts viennozīmīgi nav izpildīts;
  55. Izveidot dambretes ātrspēles tiešsaites turnīru sistēmu – Izpildīts; Viedoklis – malači, ir informēta sabiedrība, bija dambretes.lv tabula ar online turnīriem – darbs ir paveikts.
  56. Izstrādāt un apstiprināt LDF sacensību organizēšanas noteikumus – Izpildīts; Viedoklis – ļoti labi, ka noteikumi ir izstrādāti, bet kāpēc paši LDF valdes locekļi tos neievēro, piemēram, atlase Baložos un vairāki turnīri Liepupē tika noorganizēti ļoti zemā kvalitātē;
  57. Izstrādāt un apstiprināt LDF sacensību paraugnolikumu, LDF un sacensību organizatora parauglīgumu, pieņemšanas – nodošanas akta un sacensību organizēšanas tāmes veidlapas – Izpildīts; Viedoklis – malači. Nav dzirdēti nekādi precedenti par šo;
  58. Pilnveidot un apstiprināt Ētikas kodeksu – Izpildīts; Viedoklis – papildināts, bet atrgiežamies pie punkta Nr.12.
  59. Līguma noslēgšana ar Antipodinga biroju – Izpildīts; Viedoklis – kas ir tās vielas, ko nedrīkst lietot spēlētāji? Vai ir informēta sabiedrība?
  60. Izstrādāt LDF mājas lapas rokasgrāmatu – Nav izpildīts; Viedoklis – nav tas nozīmīgākais punkts, bet tomēr nav izpildīts;
  61. Izstrādāt LDF Facebook rokasgrāmatu – Nav izpildīts; Viedoklis – nav tas nozīmīgākais punkts, bet tomēr nav izpildīts;

Papildus:

 1. Vienā no valdes sēdēm tika runāts par finansējuma piešķiršanu video apmācībai pašiem mazākajiem. Jau ir pagājuši gandrīz 6 mēneši, bet nav ne video, ne arī atskaite par izlietoto naudu;

Finalizējot darba plānu:

 • No LDF valdes sēdes tika izpildīti visi pamata uzdevumi, publicēti raksti internetā, ielikta informāciju par turnīriem, izstrādāti līgumi ar organizatoriem, bet, mūsuprāt, netika paveikti paši svarīgākie darbi, piemēram, sporta klašu piešķiršanas sistēma, nav punkta par literatūras izdošanu, netiek piesaistītas jaunas sejas dambretes attīstībai (treneri, audzēkņi), Covid-19 laiks ir ideāls, lai izmantotu iespēju un spertu ļoti svarīgus soļus sporta attīstībai.
Kā tu vērtē darba plāna izpildi?

4 thoughts on “Apskats par LDF darba plānu”

 1. Kurā LDL darba kārtības punktā ir paredzēts sekot līdzi Latvijas dambretistu izpildītajām starptautisko titulu normām un apsvērta iespēja Latvijas vadošo dambretistu starptautisko titulu piešķiršanas pieteikumu apmaksu veikt no FMJD budžeta? Šogad esmu nokārtojis starptautisko FMJD titulu piešķiršanu 4 Latvijas dambretistiem, bet pagaidām viss notiek uz pašu spēlētāju rēķina. Bez tam, J. Česnokovai jau no 2018. gada janvāra ir pieejams MIF tituls, bet tas vēl joprojām nav noformēts, man nav viņas kontaktdatu, kā arī 50 euro pieprasījuma izskat”išanas maksa ir paliela. Bez tam, sarakstu ar Latvijas dambretisu izpildītajām FMJD normām sastādīju un Raivim nosūtīju jau pavasarī, diemžēl LDF mājaslapā tā tā arī nav publicēta.
  Par dambretes literatūru – jau pavasarī Raivim nosūtīju praktiski visu izdoto žurnālu “Šaški” ieskenētās kopijas, bet arī to publikāciju neredzu.Tāpat nosūtīju lielu dambretes grāmatu kolekciju pdf un dwg formātos, ņemtu no usacheckers.books, bet arī tā nekur nav pieejama. Bet grāmatas ir izdotas tik sen, ka autortiesību atlīdzība uz tām vairs neattiecas. Starp citu, arī 10000 pozīciju kartotēka nāk no manis.

 2. Paldies Jānim Āriņam par viedokli un varam teikt vēlreiz viņam ļoti lielu paldies par to, ka Jānis visu laiku informē Prāta Laiks komandu par jaunajiem reitingiem un izmaiņām Latvijas dambretistu reitingos. Visu cieņu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.