Īsumā par gaidāmo valdes kopsapulci

Pārpublicējam ar Roberta Misāna atļauju vēstuli ar uzdotajiem jautājumiem LDF valdei.

Labdien!

Nosūtu informācijai par nepieciešamām izmaiņām, kas jāveic juridiskā biedra Prāta attīstības centrs reģistrā. Biedrība ir mainījusi nosaukumu un statūtus un turpmāk saucas biedrība “Dambrete”, kuru pārstāv divi valdes locekļi Benno Butulis un es. Pielikumā pievienoti rekvizīti, kā arī biedrības mērķi.

Uz doto brīdi biedrībā ir 6 biedri, bet drīzumā tiks uzsākta aktīva biedru piesaisaiste un iesaiste definēto mērķu mērķtiecīgai virzībai uz priekšu.

Paralēli vēlos noskaidrot sekojošu informāciju:

  • Katru gadu līdz 31. martam federācijai ir jāsasauc biedru sapulce vai uz doto brīdi tas ir darba kārtībā, vai plānota ir tās pārcelšana?
  • 15.05.2021. diviem valdes locekļiem Kārlim un Raivim beidzas trīs gadu ievēlētais termiņš. Vairākkārt ir izskanējusi neoficiāla informācija no dažādiem valdes locekļiem, ka tā kā nav pareizi, ka ir dažādi ievēlēšanas termiņi, tad tiks organizētas jaunas vēlēšanas. Vai ir iespējams tuvākajā laikā informēt biedrus par patieso situāciju;
  • Vairākkārt ir izskanējusi arī informāciju gan stājoties valdes amatā, gan arī pēc tam, ka vairāki valdes locekļi nevēlas pat būt valdē un darbs ir grūts un nepateicīgs. Ir izskanējis arī viedoklis par to, ka nepieciešams samazināt valdes locekļu skaitu. Biedrība “Dambrete” viennozīmīgu to atbalsta un rekomendē biedru sapulcē pirms vēlēšanām balsot par statūta grozījumiem, kur šis būtu viens no galvenajiem punktiem, jo uzskatām, ka pašmērķim nav jābūt aizpildīt pārlieku lielu skaitu valdes locekļu, bet gan veidot valdes sastāvu, kas ir gatavi darboties Latvijas kopējās dambretes attīstības vārdā.
  • Ik brīdi ir arī izskanējusi informācija, ka nepieciešams ieviest apmaksātas pozīcijas iekš LDF. Pilnībā atbalstām un uzskatām, ka valdei būtu jāsastāv no trim cilvēkiem, kur priekšsēdētājs būtu tiesīgs saņemt atalgojumu un lai izvairītos no lielu nodokļu nomaksas, tad LDF tiktu izrakstīts rēķins no juridiskā biedra, kuru pārstāv valdes loceklis. Uzskatām, ka arī atskaišu daļa un grāmatvedību būtu jābūt kā ārpakalpojumam, izmantojot grāmatvedi. Lai segtu šīs izmaksas izmantot 20% no pieļaujamajām administratīvajām izmaksām no piešķirtā valsts budžeta.

Šo sumarizēto vēlamies saprast kopsapulces laiku, rekomendējam mainīt statūtus, ieviest apmaksātas pozīcijas un saņemt skaidru atbildi par valdes sastāvu un gaidāmajām vēlēšanām vai tās būs uz divām pozīcijām vai visas valdes pārvēlēsana. Būtu šo labi saprast operatīvi, lai biedri var izteikt rekomendācijas statūtu izmaiņām un izvirzīt savus kandidātus valdes locekļu amatiem.

Veiksmes vēlot,

Roberts

Atbildes vēstule no LDF

Labvakar, Robert!
Labvakar, cienījamie dambretes kolēģi!

Paldies Robertam par informāciju par juridiskā biedra datu izmaiņām un plānoto darbību, tiks piefiksēts un precizēts juridisko biedru saraksts.
Atbildot uz jautājumiem:
1) nākamajā valdes sēdē darba kārtībā ir iekļauts jautājums par kopsapulces sasaukšanu, kopsapulce būtu sasaucama atbilstoši LDF statūtiem līdz 31.martam;
2) par valdes locekļu termiņiem – jā, esošo valdes locekļu ievēlēšanas termiņi ir dažādi, bet kopsapulce, protams, var lemt arī par visas valdes pārvēlēšanu. Tomēr dažādu termiņu esamību vai neesamību nav iespējams prognozēt, jo kāds valdes loceklis var pamest valdi jebkurā brīdī un tad būtu ievēlams cits jauns valdes loceklis. Jebkurā gadījumā šis jautājums arī tiks izskatīts valdes sēdē nākamnedēļ, kurā visi ir laipni aicināti piedalīties, kā arī valdes sēdē noteikti lemsim par kandidātu pieteikšanās uz valdes locekļu amatiem izsludināšanu;
3) valdes locekļu skaits ir jautājums, par kuru arī jālemj kopsapulcei, lai atbilstoši grozītu statūtus. Mazāks valdes locekļu skaits ir, protams, iespējams, bet tam ir savi plusi un mīnusi. Viens nozīmīgs aspekts, kas būtu jāņem vērā – ja ir vērā ņemams atbalsts no dambretes aktīvistiem, tad var būt arī mazāk valdes locekļu, bet ja visi darbi ir uz valdes locekļiem, tad mazskaitlīga valde visus darbus, iespējams, nevarēs pavilkt;
4) par algotiem federācijas darbiniekiem ir bijusi diskusija jau iepriekš, konceptuāli tas būtu apsverams risinājums, bet šo jautājumu vajadzētu izlemt tam valdes sastāvam, kas būs spēkā pēc kopsapulces.
Plašāka un precīzāka informācija par kopsapulces plānoto norisi un tajā izskatāmajiem jautājumiem visiem tiks nosūtīta pēc LDF valdes sēdes.

Ar cieņu,
Vladislavs Vesperis

2 thoughts on “Īsumā par gaidāmo valdes kopsapulci

  1. “Tomēr dažādu termiņu esamību vai neesamību nav iespējams prognozēt, jo kāds valdes loceklis var pamest valdi jebkurā brīdī un tad būtu ievēlams cits jauns valdes loceklis.”

    Tādos gadījumos parasti ievēl līdz atlikušā termiņa beigām.

  2. Valdes locekļu skaitam nav obligāti jābūt stingri fiksētam. Ir labi piemēri citās organizācijas. Piemēram, valde 4 cilvēku sastāvā, kas vajadzības gadījumā var tikt paplašināta līdz 7. Var būt dažādi apsvērumi skaitam – piemēram, pēctecības nodrošināšanai dažreiz ir svarīgi daudzskaitlīgāka. Šobrīd ir situācija, kad būtu labāk mazāk. Bet nav obligāti izmaiņām jābūt revolucionārām, varam lemt par 4-7, lai kādreiz, citā situācijā atkal atgrieztos pie plašāka sastāva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.