Kāpēc bērniem ir jāspēlē dambrete?

Kā ar dambreti ieslēgt bērna iztēli un likt domāt ātrāk nekā parasti.

Tas liekas tik vienkārši: paņem plastilīnu, iztēlojies, ko no tā veidosi, un tad sāc mīcīt un lipināt. Taču ir cilvēki, kuriem tas nav tik pašsaprotami, jo viņi vienkārši nespēj domāt tēlos un iztēloties. Dažiem šī spēja ieslēgta kopš dzimšanas vai ieslēdzas pati , dažiem tā ir jāaktivizē. Tāpēc bērniem, kuriem šī spēja nepiemīt, būtiski to laicīgi iedarbināt. To, protams, var izdarīt dažādos ceļos, bet viens no vienkāršākajiem ir apgūt un regulāri spēlēt dambreti.  „Pa vecam” to darīja lasot grāmatas, kur sanāk grāmatu skatīt kā filmu un līdz ar to arī domāt tēlos.

Kāpēc tieši dambreti?

Iesācējs pirms gājiena izdarīšanas parasti domā tā: „kur es varu paiet, lai mani nenokauj ..”, bet jau nedaudz pieredzējis spēlētājs domā vairākus gājienus uz priekšu, kas ir apmēram tā: „ja es paiešu te, pretinieks tur, tad es atkal te, viņš tur” un tā var tupināties daudz, daudz gājienu uz priekšu, pie kam pozīcija netiek bīdīta un arī tiek apskatīti visi iespējamie blakus varianti. Tādā veidā tiek trenēta domāšana tēlos. Un jo labāki rezultāti sacensībās jo attīstības līmenis augstāks. Domāšana tēlos dod domāšanas ātrumu un arī ļauj atcerēties liela apjoma informāciju, jo atceries „bildes” nevis „tekstu”.  Tas savukārt, ļauj būt uzmanīgam sīkumos vai ja attālinās no sīkumiem, būt stratēģim un skatīties uz lietām plaši. Bez tam dambretes spēles treniņi trenē daudzas citas noderīgas īpašības: telpisko domāšanu, loģisko analīzi, atmiņu, uzmanību  uztveri, koncentrēšanās spēju, pašdisciplīnu, abstrakto domāšanu, radošo fantāziju un atjautību,  gribu, neatlaidību un uzņēmību.

Kāda izaugsme?

Dambretes nespēlētāji parasti nezina, ka dambrete nav tikai viena veida. Visvienkāršākā un biežāk zināmā tiek dēvēta par krievu dambreti, un tai ir 64 spēles lauciņi (8×8 galdiņš) . Nākamais pakāpiens jau ir starptautiskā jeb simts lauciņu dambrete (10×10 galdiņš). Ar 64 lauciņu dambreti sākt ir vieglāk. Pēc pāris gadiem, kad latiņa jāpaceļ augstāk, var pāriet uz starptautisko dambreti.

Kur tas dzīvē nepieciešams?

Domāšana tēlos ir nepieciešama gandrīz ik uz soļa. Visvienkāršākais piemērs:  tavā priekšā ir tabula ar informāciju un datu attēlojumu grafikos. Kuru ir ātrāk un vieglāk saprast ? Ja tev nav ieslēgusies domāšana tēlos , tu analizē tabulas informāciju rindu pa rindai, tam patērējot ļoti daudz laika, taču tik un tā īsti nesaprotot kopsakarību. Turpretī, domājot tēlos, tu saskati kopainu, un, pats galvenais domā, ātrāk un atceries vairāk.

Kad apgūt dambreti?

Dambreti ieteicams mācīt, kad bērns sasniedzis piecu līdz astoņu gadu vecumu.  Lai būtu efekts, tā jāspēlē vismaz divas reizes nedēļā, un ik mēnesi jācenšas piedalīties arī sacensībās. Pēc gadiem trim var tēmēt uz jaunām virsotnēm un mācīties starptautisko dambreti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.