Nosaukums: Biedrība “PRĀTA LAIKS”
Reģistrācijas numurs: 40008260315
Juridiskā adrese: Kareivju iela 3 – 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Banka: AS “Citadele banka”
Bankas kods: PARXLV22
Konta Nr: LV32PARX0020111870001
E-mail: info@pratalaiks.lv
Mob.telefons: 29448789