Kolhozs turpinās – esošā valde turpinās darbu

 

LIVE

16:50 – Rezultāti ir oficiāli. Vairāk netiks lemts. Sapulce oficiāli ir noslēgusies.

16:35 – rezultāti gandrīz oficiāli: Valdē ievēl Vladislavu Vesperi, Raivi Paegli, Kārli Ozolu, Jevģēniju Matvejevu un Robertu Misānu. Roberts Misāns atsakās no valdes locekļa amata, pārējie kandidāti: Pēteris Freidenfelds, Oļesja Abdulļina, Marija Magdalēna Nereda un Edijs Novickis atsakās. Valdē šobrīd strādās 4 valdes locekļi.

16:10 – Neoficiālie rezultāti:

Novickis 1
Misans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
matvejewvs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
paegle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
vesperis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ozols 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Olesja 1 1 1 1 1 1
Nereda 1 1 1
Peteris 1 1 1 1

15:45 sākas balsošana, gaidām rezultātus;

15:27 – situācija ir sarežģīta un pagaidām nav skaidrs, kurš iekļūs valdē. Notiek ievēlēšana par to, ja kāds valdes loceklis pamet, tad ieņem nākamais valdes loceklis ar lielāko balsu skaitu.

15:10 – Notiek karstas debates un katrs no pretendentiem atbild uz jautājumiem. Visi kandidāti spēj atbildēt. Pēdējās minutes un drīz notiks balsošana.

14:50 – Pagaidām notiek debates. Nekas aizraujošs. Galvenā piezīme: Roberts Misāns ir taisījis visus svarīgākos turnīrus LV, bet J.Lelis to atbalsta.

14:27 – Raivis Paegle informē ka Riga Open 2021 ir pieteikts sporta federācijas padomē jūlija beigās. Roberts Misāns uzdod jautājumu Raivim Paeglei: kāpēc tik daudz negācijas un vai valde ir vainīga pie šī visa? R.P: Mums vairāk jāraugās tālumā, bet nekas vairāk netika konkrizēts.

14:24 – Inga Bernāte uzdod Robertam Misānam jautājumu: vai Roberts būtu gatavs strādāt ar visiem? Uz ko R.Misāns atbildēja, ka ir gatavs strādāt ar savu komandu un ka valdes priekšsēdētāja amatā drīkst būt tikai viens cilvēks.

14:20 – Edijs Novickis uzdod jautājumu vai tiešām ir 10 sponsori? Uz ko V.Vesperis apstiprināja, ka sponsori ir un viņi gatavi atbalstīt tos tiešsaites turnīriem.

14:05 – Runā Roberts Misāns, līdz tam 7 valdes locekļi ir izteikuši savas domas. Roberts Misāns ir izteicies, ka gatavs vadīt federāciju tikai kā valdes priekšsēdētājs. Nav gatavs dalīt savu amatu ar citiem.

13:58 – joprojām notiek sevis prezentācija. Drīz būs info.

13:25 – valdes kandidātu uzklausīšana. Sākās sevis prezentācija. Runā Vladislavs Vesperis.

13:20 – Juridiskie biedri nolemj, ka valde jāsamazina no 7 valdes locekļiem uz 5. Par pieciem nobalsoja 18 balsis, bet 2 nobalsoja par 7. Par to ka no viena juridiskā biedra var būt max 2 valdes locekļi arī nobalsots par. Oficiāli apstiprināts.

13:13 – Notiek balsojums. Tūlīt būs rezultāti.

13:00 – Runā Benno Butulis un joprojām nav skaidrs balsot par 7 vai 5 valdes locekļiem.

12:50 – tiek lemts par valdes locekļa samazināšanu no 7 uz 5. Roberts Misāns komentē kāpēc tā notiek. Iemesls ir vienkāršs: daudzi ietekmējas no citiem un valdes locekļiem dažiem nav viedokļa. Gaidām rezultātus.

12:45 – 2021.gada budžets gandrīz 100% tika apstiprināts. 19 par un 1 atturās (Domātprieks).

12:35 – sāk runāt Raivis Paegle par 2021.gada budžetu;

12:30 – Joprojām notiek debates par balsojumiem. Viss process ir ievilcies. Uz nākamo jautājumu pagaidām nevaram pāriet.

12:20 – Informācija par 2021.gada budžetu. Informē Raivis Paegle.

12:12 – Benno Butulis informē, ka tomēr ir jāveic obligāta balsošana par 2020.gada pārskatu un arī revidenta ziņojumu.

12:00 – Jānis Lelis ierosina balsot par LDF valdes darbu 2020.gadā. V.Vesperis informē, ka tāds punkts nav paredzēts kopsapulcē. Jānis Lelis informē, ka LV likumos ir šāds punkts un tas obligāti ir jāveic. Notiek asas debates.

11:55 – Revīzijas pārbaudē netika konstatēti pārkāpumi un abas revidentes apstiprina, ka strādāja no sirds un visi LDF skaitļi ir korekti;

11:50 – Notiek revidenta ziņojums. Informē Inga Bernāte un Vita Gavlase;

11:41 – Raivis Paegle atpoguļoja LDF budžetu + par informē biedrus par inventāru kāds ir pieejams LDF;

11:40 –

11:37 –

11:34 –

11:16 – Vladislavs Vesperis informē juridiskos biedrus, kas ir paveikts pa 2020.gadu un ir apmierināts, ka tika noorganizētas visas svarīgākās sacensības: jauniešu čempionāti 64, 100, pieaugušo sacensības; 31 ONLINE tiešsaites sacensības, noorganizēts jauniešu komandu čempionāts Latvija – Polija. Tika noorganizēts tiesnešu seminārs, kur kopā 33 dambretes sacensību tiesneši var tiesāt sacensības. Darbs ar atbalstītājiem: Piesaistīti gandrīz 10 dažādi sponsori.

11:10 – Protokolists: Raivis Paegle; Balsu skaitīšana: Vita Gavlasa, Ilze Ābeltiņa, Pēteris Gailāns. Personas kas izteikušas piedalīties kopsapulcē: Igors Trubko, Antra Valnere.

11:07 – Darba kārtība: 1.Sapulces protokolista un balsu skatitītāju vēlēšanas. 2.Valdes priekšsēdētāja ziņojums par LDF darbību 2020.gadā . 3. Pārskaits par LDF 2020.gada budžeta izpildi. 4. Revidentu ziņojums par 2020.gada budžeta izpildi. 5.LDF 2021. gada budžeta plāna prezentācija. 6.Diskusija par LDF statūtu grozījumu nepieciešamību. 7. Valdes locekļu kandidātu uzklausīšana. 8.Revidentu vēlēšanas. 9. Citi jautājumi.

11:05 – visi 20 juridiskie biedri piedalīsies balsošanā;

11:00 – kopsapulce ir sākusies;

10:50 – visi juridiskie biedri gatavi un gaida kopsapulces sākumu;

10:45 – PL aptauja liecina, ka valdes priekšsēdētājam jābūt Robertam Misānam 24 balsis pret 2 balsīm Vladislavs Vesperis;

06:43 – esošais valdes loceklis Vitauts Budreika atsauc savu kandidatūru uz gaidāmajām vēlēšanām, bet izsaka lūgumu izskatīt prasību valdes kopsapulcē – Revidenta ziņojums;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.