LDF valdes locekļu solījumi

Pārpublicējam LDF valdes locekļu solījumus stājoties LDF amatā:

 

Vladislavs Vesperis

Labdien, cienījamie dambretes draugi un aktīvisti!

Esmu nolēmis pieteikt savu kandidatūru LDF valdes locekļu vēlēšanām, jo labprāt vēlētos turpināt jau iesākto darbu dambretes attīstības labā. Līdz šim esmu savu darba ieguldījumu sniedzis ar kopējā valdes darba virzīšanu, un koordinēšanu, sadarbību ar starptautiskajām dambretes organizācijām, Latvijas sporta federāciju padomi, Izglītības un zinātnes ministriju un dažādām organizācijām Latvijā, nodrošinājis regulāru saziņu ar juridiskajiem biedriem un dambretes aktīvistiem par aktuālajiem dambretes dzīves jautājumiem, centies piesaistīt atbalstītājus sacensību organizēšanai, kā arī strādājis pie vairāku LDF  dokumentu sagatavošanas, tai skaitā sacensību organizēšanas noteikumi, Ētikas kodeksa pilnveidošana, sacensību tiesnešu tiesību piešķiršanas kārtība, nupat šonedēļ valdē apstiprinātā sporta klašu un sporta titulu piešķiršanas kārtība. Manuprāt, galvenie mērķi dambretes attīstībai ir augstāka dambretes sporta masveidība Latvijā, Latvijas dambretistu sasniegumu noturēšana un turpmāka  paaugstināšana, kā arī dambretes popularitātes veicināšana bērnu un jauniešu vidū un Latvijas sabiedrībā kopumā. Vēstules pielikumā nosūtu savu plašāku redzējumu par LDF darbības mērķiem, prioritātēm un būtiskākajiem uzdevumiem nākamo trīs gadu un dažos gadījumos pat vēl ilgākā laika periodā.

Ceru uz Jūsu atbalstu šim piedāvātajam redzējumam un jutīšos pagodināts, ja atbalstīsiet manu  turpmāku darbību LDF valdē.

Ar cieņu,
Vladislavs Vesperis

LDF attīstības stratēģiskais redzējums

Ilgtermiņa vīzija – Latvijā ikviens iedzīvotājs māk spēlēt dambreti, katrā pašvaldībā ir dambretes centrs un dambretes treneri, vismaz pieci Latvijas spēlētāji ir vadošo pasaules dambretistu pirmajā simtniekā abos dambretes veidos.

Stratēģiskie mērķi Mērķis Nr.1. Dambretes atpazīstamība un popularitāte sabiedrībā; Mērķis Nr.2. Augsta masveidība un līdzdalība dambretes sacensībās

Mērķis Nr.3. Latvijas dambretistu augsti sasniegumi pasaules un Eiropas mērogā.

Prioritātes  un būtiskākie pasākumi

Dambretes popularizēšana sabiedrībā

 1. Dambretes popularizēšana masu medijos (intervijas, ziņas par rezultātiem, dambretes stūrīši drukātajos medijos, videomateriāli Youtube kanālā)
 2. Dambretes simultānspēles seansi un lekcijas publiskos pasākumos;
 3. Atbalstītāju piesaiste dambretes sacensībām un izglītības projektiem

Indikators – vadošo spēlētāju atpazīstamības mērījums (% no iedzīvotājiem), videomateriālu skatījumu skaits, mājaslapas unikālo apmeklētāju skaits mēnesī

Jaunu dambretes spēlētāju un treneru piesaiste 

 1. Izglītības iestāžu uzrunāšana dambretes treniņu uzsākšanai interešu izglītības ietvaros;
 2. Iesācēju turnīru organizēšana skolās pirmo klašu skolēniem un PII;
 3. Fakultatīvu dambretes nodarbību ieviešana skolās;
 4. Pedagogu apmācība bērnudārzos dambretes pamatu mācīšanai
 5. Dambretistu piesaiste treneru darbam un nepieciešamās apmācības

Indikatori – treneru skaita pieaugums; jauniešu dambretistu skaita pieaugums; iesaistīto pedagogu skaits skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs

Sacensību organizēšana un treneru izglītība

  1. Sacensību biežāka organizēšana reģionos;
  2. Atbalstītāju piesaiste dambretes sacensību organizēšanai un balvu fonda nodrošināšanai
  3. Sporta klašu un reitingu sistēmas ieviešana un uzturēšana;
  4. Sacensību tiesnešu un tiesnešu asistentu apmācības;
  5. Vecāku padomes izveidošana un sadarbība;
  6. Treneru sertifikācija

Indikatori – reģionos notikušo sacensību īpatsvars; piesaistītais finansējums no atbalstītājiem; sacensību dalībnieku skaita pieaugums, sertificēto treneru skaits

Atbalsts talantu izaugsmei un Latvijas pārstāvji dalībai starptautiskajās sacensībās

 1. Starptautisko sacensību organizēšana Latvijā, piesaistot atbalstītājus;
 2. Treniņnometņu organizēšana, jo īpaši Latvijas izlases dalībniekiem;
 3. Sadarbība ar pašvaldībām atbalsta piesaistīšanai labākajiem dambretistiem.
 4. Dambretes talantu attīstības skolas izveide.

Indikatori: godalgoto vietu skaits pasaules un Eiropas čempionātos;

Labāko Latvijas 5 dambretistu reitingu rangu summas samazinājums; Latvijas dalībnieku skaits  starptautiskajās sacensībās ārpus Latvijas, Latvijā organizēto starptautisko sacensību dalībnieku skaits

Raivis Paegle

Sveicieni Dambretes Saimei!     Piesaku sevi kā kandidatūru uz gaidāmajām LDF valdes vēlēšanām. LDF valdē darbojos kopš 2017.gada un esmu veicis daudz dažādas funkcijas kā finanšu plūsmas kontrole, kur tika veiktas ikmēneša atskaites LSFP, dažādu ar LDF saistīto dokumentu aprites uzraudzība, LDF inventāra uzskaite. Tika pārraudzīts LDF gada sacensību plānojums un atbilstoši tam palīdzēts organizatoriem izvest sacensības, kā arī pats esmu uzņēmies organizēt un tiesāt LDF gada plāna sacensības. Esmu aktīvi palīdzējis un sniedzis atbalstu Latvijas izlases dalībnieku veiksmīgai dalībai Eiropas un pasaules čempionātos. Daudzus gadus esmu organizējis un vadījis dažādas sacensības kā starptautiskais turnīrs Rīga Open, DAB ātrspēles turnīru cikls, Valda Zvirbuļa piemiņas turnīrs un citas sacensības.     Mērķi mums varbūt daudz un dažādi un tie ir aprakstīti citu kandidātu programmās, bet to sasniegšanai vēlētos lielāku sabiedrības ieinteresētību un atbalstu. Ir jāveicina sabiedrības saliedētība un jārada lielāks draudzīgums vienam pret otru. Tieši darbojoties vairāk kopīgi, ir iespējams sasniegt uzstādītos mērķus. Ir jāziedo daļa sava egoisma par labu kopējiem uzstādījumiem.     Vēlētos atzīmēt ka dambretes spēle ir intelektuāla prāta nodarbe, kura pasniedz sevi kā nodarbi ar augstām morāles un ētikas vērtībām. Ir jāpaaugstina kopējais kultūras līmenis un jāveicina pareiza šo vērtību izpratne attiecībā uz savstarpējo publisko komunikāciju kā piemēram e-pastu veidā, gan masu informācijas līdzekļos kā mājas lapās un sociālajos tīklos.Ar savu pieredzi un iemaņām esmu gatavs sniegt savu ieguldījumu kopējā darbā dambretes kā prāta spēles, kā kultūras rādītāja attīstībā.Lai mums viss izdodas!Raivis PaegleDambretes entuziasts

Kārlis Ozols

Labdien, godājamie dambretes profesionāļi un fanātiķi!Piesaku savu kandidatūru LDF valdes locekļu vēlēšanām, jo, labprāt, vēlētos turpināt jau iesākto darbu dambretes attīstības labā. Līdz šim esmu savu darba ieguldījumu sniedzis sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes novērtēšanas dienestu un visām sporta skolām, kurās notiek jauno dambretistu sagatavošana. Kā dambretes eksperts esmu piedalījies visu šo sporta skolu akreditācijās. Visas tās akreditētas uz maksimālo 6 gadu termiņu. Izveidojies ļoti labs, uz sadarbību vērsts, kontakts ar sporta skolu vadībām un IKVD speciālistiem. Iespēju robežās vairākiem treneriem esmu dāvājis metodiskos izdales materiālus, plānus un arī dambretes inventāru. Esmu organizējis vairākas dambretes sacensības, veicis tiesneša pienākumus. Mani labākie audzēkņi regulāri pārstāvējuši valsti starptautiskās sacensībās. Pēdējos desmit gadus esmu bijis visu jauno dambretes treneru kvalifikācijas darbu vadītājs, kā arī pēdējos 15 gadus esmu piedalījies visās LDF valdes sēdēs.Galvenie mērķi dambretes attīstībai Latvijā, ir plaši aprakstīti Vladislava vēstules pielikumā. Visumā tos atbalstu.Būšu priecīgs un gandarīts, ja atbalstīsiet manu  turpmāku darbību LDF valdē.Ar cieņu,Kārlis Ozols

Jevģēnijs Matvejevs

Pieteikums Biedrības “Latvijas Dambretes federācijas” valdes locekļa amatam.

 Ilgus gadus esmu aktīvi piedalījies Latvijas dambretes dzīvē kā spēlētājs, tiesnesis un treneris. Sākotnēji pārstāvēju Daugavpils reģionu, pēc tam Mārupes novadu.

Savā profesionālajā dzīvē pēdējos gados pamatā nodarbojos ar uzņēmumu vadības un attīstības jautājumiem (kā valdes loceklis SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” 2015-2019 .g.g.) un kā nomas un pārdošanas vadītājs uzņēmumā SIA “Arsenal Industrial” 2019.g. – ).

Esmu absolvējis Rīgas Tehnisko Universitāti (maģistra grāds telekomunikācijās) un Latvijas Universitāti (maģistra grāds vadībzinībās).

Mana motivācija un mērķi Biedrības valdē:

 • Pateikties visai Latvijas dambretes kustībai par sevis – kā personības attīstīšanu.
 • Dalīties pieredzē stratēģiskās vadīšanas jomā, izstrādāt kopā ar valdes komandu ilgtspējīgu Latvijas dambretes attīstības plānu un tiekties tā īstenošanai.
 • Pamata fokusu likt uz digitālās transformācijas jautājumiem sacensību un treniņprocesu rīkošanā.

 

Jevgeņijs Matvejevs                                                                            Rīga, 13.03.2021

7 thoughts on “LDF valdes locekļu solījumi

 1. Kad vienreiz bus ta slavena talantu skola? Izskatas, ka solijumi bija skaisti, bet neizpildami…

  4
  1
 2. Varbut u10 un u13 ir labak, bet skatoties uz pieejamajam u16 partijam, gruti tur talantus saskatit

 3. Pati ideja ir nesaprotama. Kas tādā skolā strādātu un kurus tad tur mācītu. Treneri atdodu savus audzēkñus citiem treneriem? Un tad tie talantu treneri trenētu citus audzèkñus?

 4. Situācija šķietami diezgan skaidra. Vecā paaudze baidās no jaunās paaudzes tempiem un no tā, ka tiks viss saārdīts no tā kā ir ierasts. Vai tas būtu slikti, to neviens nezina, jo vienkārši drošāk ir dzīvot kā ir ierasts. Par pašiem solījumiem, tie jau kā politikā vienmēr ir saldi un garšīigi. Arī tie kas netika ievēlēti solīja zelta pilis.
  Bet nu apskatīšu savu viedokli, komentējot jau ievēlētos.
  Vlasislavs Vesperis – prezidents.
  * dambretes popularitāte nekādi nav augusi. Regioni spēlē ar vien mazāk. mediji neinteresējas vispār. tikai tik daudz kā sportazinas pārpublicēt visas relīzes. Principā var teikt, ka ar masu medijiem netiek strādāts vispār.
  * atbalstītāji. Šis lauks būtiski krities. šur tur parādās, ka kaut kādi atbalstītāji ir, bet balvu līmenis būtiski krieties.
  * kaut kādas mistiskās padomes, nesaprotams, kam vajag izpaliek.
  ^ atbalst talantiem, kas izklausījās ļoti cēli, tad gluži pretēji nav ne meistarklases, ne nometnes, ne finansiāls īpašs atbalsts. nu nekā nav. kaut kāds mistiks solījums par talantu skolu. ideja laba kā holandē, bet nekam neder Latvijā. Vairāk varētu būt vieta kur kaut kādi treneri tiek ielikti un strādā, bet neba ar talantiem, bet vienkārši. bet solījums glauns.
  * reģionu attīstība nekāda. Turnīri praktiski visi Rīgā. Kaut kas nedaudz Bauskā un visiem apnikusī Liepupes sporta zāle. Kur ir Ventspils, Valmiera, Ogre, Latgale, utt?
  * jaunu dambretes spēlētāju un treneru piesaiste viss ar mīnusa zīmi. Spēlē mazāk jau esošie centri, daži vispār pazuduši. sacensibu dalībnieku skaits krītas un krītas.
  Kopumā skaisti vārdi, bet regress ne progress.

  Nākamais Raivis Paegle.
  Visu cieņu par viņa darbu. Solītā programma gan nebija nekāda. Būtiski bija saliedēt dambretes saimi. Jāsaka, ka rezultāts gan ir pretējs.

  Kārlis Ozols. atsaucās uz savu turnīru organizēšanu Liepupē un sporta skolu akreditāciju. Vairāk gan šķiet kā draudi, ka nebūšu valdē slikti akreditēšu. Bez maksas turnīri ne vienmēr nozīmē, ka ir labi. Sen atpakaļ jā jauki, bet vai mūsdienās tas ir tas ko vajag, tad te var diskutēt. Kārlis gan nolicis atlūgumu, tad jautājums kāpēc vispār tā turējās.

  Pēdējais Jevgēnijs. Nedaudz melnais zirdziņš, jo atminos tādu spēlētāju, bet ko tieši grib darīt valdē nav skaidrs. Grib it kā pateikt paldies. Nē, nu forši saki paldies un noziedo vai piesaisti sponsorus. Tas gan laikam nav noticis. Raksta, ka pamata fokuss uz digitālās transformācijas jautājumiem sacensību un treniņprocesu rīkošanā. Jo cik sarežģīti. Pat bail iedomāties, ko tas mums parastajiem mirstīgajiem nozīmē, bet šķiet, ka pagaidām nekas baigi nav noticis.
  Nu kopumā jāsaka, ka valde ir, process ir, bet progress nav.

 5. Piekrītu; pats esmu no latgales un varu teikt, turnīri te praktiski nenotiek, kādreiz vēl bija Teterina rīkotie turnīri, bet pat tie tagad nenotiek. Esmu ļoti apbēdināts LDF darbā, jo reğioni ir atstāti bez iespējām

 6. Solitaju valde, tak laujiet vienreiz stradat jaunajiem un gribosajiem cilvekiem. Ko tur dara Vespera kungs vispar nav saprotams, ta ka monjuments. Riga Open ari izskatas ir noorganizejis cits cilveks nevis LDF…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.