Nolikums: Latvijas komandu čempionāts komandām “Brīnumdambretē”

Publicējam Latvijas komandu čempionātu komandām “Brīnumdambretē” 64 lauciņu dambretē, kas notiks 2018.gadā 8.decembrī.

Nolikums: Šeit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.