šŸ‡ØšŸ‡«Pasaules čempionāta dalÄ«bnieki kļūst par Ä·Ä«lniekiem Āfrikā

Pasaules čempionāta dalībnieki kļūst par ķīlniekiem Āfrikā

IeskaitÄ«simies realitātei acÄ«s un piedāvājām tulkotu versiju par Pasaules čempionātu Āfrikā no Ivana Trofimova vārdiem + autora viedoklis.Ā 

ViennozÄ«mÄ«gi pasaules čempionāts bija uzrÄ«kots ļoti zemā lÄ«menÄ«, jo pirmkārt nebija elektronisko galdiņu, kas spētu uzreiz translēt spēles tieÅ”raidē un spēlējām arÄ« vienkārŔā nelielā istabā. SākÅ”u ar noslēgumu, kas Ä«stenÄ«bā bija tikai formalitāte, jo noslēguma ceremonijā piedalÄ«jās: tiesneÅ”i, bijuÅ”ais FMJD prezidents Harijs Otens, spēlētāji un daži lÄ«dzjutēji…no lielākajiem plusiem var atzÄ«mēt laba viesnÄ«ca ar baseinu un trÄ«skārtēju ēdināŔanu un arÄ« vienā dienā bija oraganizēta ekskursija.Ā 

Bet tagad par paÅ”u galveno un interesantāko…

…viss sākās ar 17.kārtu, kad dalÄ«bnieki atnāca uz spēļu zāli, bet spēļu zāle izrādÄ«jas ciet. Tās vietas apsargs izskaidroja, ka viesnÄ«cai nav izmaksātas naudas par zāli (vai labāk to saukt par: istabu) un nav samaksāts arÄ« par dalÄ«bnieku dzÄ«voÅ”anu. Par laimi to kaut kā izdevās atrisināt un kārta sākās vienu stundu vēlāk. Pēc baumām varu pateikt, ka sporta ministrs apsolÄ«ja, ka nauda bÅ«s.Ā 

Bet ar to mÅ«su problēmas nebeidzās. Noslēdzās pēdējā kārta. A.Georgijevs ilgi mocÄ«ja mongoļu spēlētāju, bet partija noslēdzās ar neizŔķirtu. Pēc stundas mēs atnācām uz noslēgumu, kur kopā bijām 6 cilvēki (Georgijevs, Valneris, Trofimovs, Tserenbyamba + viņa brālis un galvenais tiesnesis Franks Teers) un uzreiz pēc noslēguma ceremonijas vajadzēja braukt uz lidostu, tomēr ne viss gāja pēc plāna…

ViesnÄ«cas direktors izsauca policiju un visas izejas no viesnÄ«cas tika slēgtas! Iedomājieties lielu viesnÄ«cu ar lielu teritoriju, kas norobežo to ar lielo sienu. Uz jautājumu: Kas noticis? no apsarga mēs saņēmām apmēram Ŕādu atbildi: Mēs nevienu neizlaidÄ«sim no viesnÄ«cas, kamēr neienāks nauda. Tādā veidā visi dalÄ«bnieki un galvenais tiesnesis kļuva par Āfrikas Ä·Ä«lniekiem!Ā 

Krievijas un Ķīnas pārstāvji (iespējams arÄ« HolandieÅ”i) pie problēmas risināŔanas sazinājās ar savas valsts vēstniecÄ«bām. No viesnÄ«cas lÄ«dz lidostai ar auto jābrauc apmēram 3-4 stundas. Mongoļu spēlētājam un viņu brālim lidmaŔīnas reiss bija ieplānots uz 23.00, bet izbraukÅ”ana uz lidostu, bet problēma pagaidām nerisinājās…rezumē Mongoļu dambretistus tā arÄ« neizlaida no viesnÄ«cas kā rezultātā viņiem vajadzēja pirkt jaunas biļetes apmērām ~2000,- Euro vērtÄ«bā.Ā 

…pārējam četriniekam izlidoÅ”ana bija ieplānota 01.30, bet laiks spieda…un brÄ«nums notika – atvērās vārti! Mēs ātri aizskrējām pēc mantām un taisÄ«jāmies braukt prom, bet izrādās bija tikai viena takÅ”a maŔīna, bet mēs esam četri un kaudzi mantas…plus pie tā visa arÄ« vadÄ«tājs bija pazudis uz ilgu laiku…bet pulkstenis rādÄ«ja jau 20:30 un katra minÅ«te bija no svara.Ā 

Galu galā mums izsauca divus takÅ”us un no viesnÄ«cas mēs startējām 20:50. Pa ceļam iebraucām benzÄ«ntankā. Tad pa ceļam vienu maŔīnu nācās nomainÄ«t, jo viņa vienkārÅ”i neaizbrauktu lÄ«dz gala mērÄ·im…No galvaspilsētas izbraucām lielā ātrumā, taksisti brauca tik ātri cik vien iespējams! Pienāca divi kontrolpunkti, kur mÅ«s apstādināja karavÄ«ri ar automātiem, vienu reizi ņēma nost dokumentus no mÅ«su takÅ”a vadÄ«tāja…tas viss mums maksāja kārtējās minÅ«tes, kuras jau tā nebija daudz! Pie lidostas mēs zaudējām vēl laiku, jo taksisti Ä«sti nezināja kā pareizi var piebraukt pie lidostas, bet kad to izdarÄ«jām ne tajā paŔā labākajā veidā, tad mums sanāca papildus divas pārbaudes.Ā 

…bet tomēr mÅ«s gaidÄ«ja laimÄ«gas beigas! 00:00 mēs atbraucām uz lidostu, mierÄ«gi nodevām bagāžu, izgājām visas kontroles, nebija nekādas aizkavÄ“Å”anās. Viss četrinieks veiksmÄ«gi nokļuva lÄ«dz ParÄ«zei! Gribas ticēt, ka visas problēmas ar Å”o ir atrisinātas, bet Mongoļu dambretistiem kompensēs 2000,- Euro…

Realitāte vai tomēr skatÄ«jums nākotnē?Ā 

Diemžēl jāsaka, ka tik zems čempionāta lÄ«menis nav redzēts ļoti sen. Cik ir zināms, tad partiju ievade elektroniskos galdiņos bija tā: tika fotogrāfētas dalÄ«bnieku partijas (ik pa laikam) un vadÄ«tas iekŔā. Nu jāsaka arÄ« tā, ka mÅ«sdienu tehnoloÄ£ijas ir tik tālu attÄ«stÄ«juŔās, ka ļoti vienkārÅ”u, bet HD kvalitātes video var palaist no telefona uz gandrÄ«z jebkuru platformu (Facebook, Youtube u.c.). Kas tam ir vajadzÄ«gs? Tikai telefons un interneta pieslēgums. Runājot par naudas balvām, tad tās tika izmaksāstas visiem dalÄ«bniekiem, bet vai tad 20000,- Euro ir cienÄ«ga nauda priekÅ” Pasaules čempionāta? Kā raksta pats Trofimovs, manuprāt, tiesnesis nopelnÄ«ja vairāk nekā treŔās vietas ieguvējs…ar Å”ahu vispār nesalÄ«dzināsim, kaut gan neatkarÄ«gajai organizācijai: IDF64 ir lielākas naudas balvas. TurnÄ«ra mājaslapā ir katostrafālā lÄ«menÄ«, lai neteiktu vairāk. Tādas mājaslapas modē bija 1995.gadā. Man personÄ«gi rodas tāds jautājums, ko krēslā dara Janek Maggi un kāpēc tiek atļauts rÄ«kot Ŕādus “mēslainus” (atvainojos par necenzēto leksiku) turnÄ«rus un kāda nākotne vispār gaida dambreti, ja Ŕādi turpināsies? Domājams ka Å”is sporta veids drÄ«zumā zaudēs visu ko vien var zaudēt. Domāju, ka nepieskarsimies tēmai, ko FMJD grib panākt ar 64 rÄ«kojot turnÄ«rus un neļaujot elpot IDF64, ja viņi pat nevar noorganizēt 100 lauciņu turnÄ«rus, kas tomēr ir viņu galvenais lauciņŔ. Ir ļoti žēl noskatÄ«ties, ka tādā veidā pamazām izzÅ«d sporta veids, kuru mēs tik ļoti mÄ«lam..un jautājumi nākotnē tikai bÅ«s vairāk un vairāk, ja netiks veiktas radikālas izmaiņas!Ā 

Novērtē rakstu:

3 thoughts on “šŸ‡ØšŸ‡«Pasaules čempionāta dalÄ«bnieki kļūst par Ä·Ä«lniekiem Āfrikā

  1. Afrika ir Afrika, jeb melnie ir melnie… Viņiem tas ir normāli…!

  2. Atklāti sakot, Ŕāda raksta autora attieksme prte FMJD un konkrētā Pasaules čempionāta organizāciju, maigi sakot, pārsteidz. PamatoÅ”u savu viedokli:
    Pirmkārt, par “Ä·Ä«lnieku lietu”. Jā sāds notikums ir bijis, bet seit nav FMJD vai vietējo PČ organizatoru vainas, tā ir elementāra vietējo sporta funkcionāru neidarÄ«ba. Cik var saprast no komentāriem zem rakta Trofimova saitā, tad vietējais sporta ministrs nav laikus pārskaitÄ«jis no FMJD saņemto naudu viesnÄ«cas, kurā notika turnÄ«rs, Ä«paÅ”niekam. Bet 200 euro zaudējumus mongoļu dambretistiem sedza tieÅ”i FMJD.
    Otrkārt, par turnÄ«ra “zemo organizācijas lÄ«meni”. Tas ir Trofimova kunga , kurÅ” pirmo un, iespējams, arÄ« pēdējo reizi piedalÄ«jās PČ, personÄ«gais viedolis, kas balstÄ«ts uz viņa priekÅ”stata par to, kā bÅ«tu jānorisinās PČ. Atbildot uz zem raksta publicētā A. Čižova, kuram, atŔķirÄ«bā no Trofimova, ir ar ko salÄ«dzināt, komentāru, ka Å”is turnÄ«ts bija organizēts ne tikai daudz labāk, kā turpat notikuÅ”ais 1996. gada PČ, bet gan arÄ« labākais no pēdējos gados organizētajiem, spiests atzÄ«t pats Trofimovs. Jā, varbÅ«t FMJD neviens nebija iedomājies, ka Āfrikā varētu nebÅ«t elektronisko galdiņu, tomēr ar tiesneÅ”u pÅ«lēm visas partijas tika ievadÄ«tasar nobÄ«di, ne lielāku par 30 minÅ«tēm. Protams, tas ir nedaudz kaitinoÅ”i, bet nedomāju, ka kādam dÄ«vānā vai datorkrēslā sēdoÅ”ajam no tā radās kādas problēmas.
    TreÅ”kātr, par balvu fondu. Cik saprotu no dzÄ«ves, tad balvu fondu nodroÅ”ina nevis FMJD, bet gan organizatori ar vietējo sponsoru palÄ«dzÄ«bu, FMJD tikai nosaka minimālo balvu fonda apjomu (palabojiet mani, ja kļūdos vai ko nezinu). Kā komentāros Trofimova rakstam norāda komentētājs Edvards (protams, zem tā slēpjas Edvards Bužinskis), tad ne pārāk bagātai Āfrikas valstij Ŕāda ilga turnÄ«ra izmaksas (bezmaksas viesnÄ«ca dalÄ«bniekiem un tiesneÅ”iem ar trÄ«sreizēju bezmaksas ēdināŔanu, turnÄ«ra telpu Ä«re, dalÄ«bnieku transfērs no un uz lidostu un balvu fonda nodroÅ”ināŔana) ir ievērojams materiālais slogs, kurÅ” nav pa spēkam lielākajai daļai no FMJD dalÄ«bvalstÄ«m, tāpēc kaut kā nav novērota milzÄ«ga to vastu rinda, kuras vēlētos organizēt Ŕāda lÄ«meņa turnÄ«rus. Par to, ka Trofimovs, ieņemot 13. vietu, neatguva sevis ieguldÄ«to naudu, arÄ« nav ko brÄ«nÄ«ties, bet tas, ka Krievijas spēlētāji, piedaloties Ŕāda lÄ«meņa turnÄ«rā, no savas valsts federācijas nesaņem atbalstu ne ceļa izdevumu, ne dalÄ«bas maksas segÅ”anai, ir Krievijas dambretes federācijas (vai kā nu viņi to sauc), nevis FMJD problēmas. Vispār jau taisnÄ«ba ir tam paÅ”am Edvardam, kurs ‘vienā no saviem komentāriem danbretes spēlÄ“Å”anu nosauc par vaļasprieku, apmēram tādu pat, kā konfekÅ”u papÄ«riņu kolekcionÄ“Å”anu.
    Ceturtkārt, par FMJD un IDC64 konfliktu un dambretes kā sporta veida nāvi. Trofimova rakstā par IDC64 nekas nav minēts, tas ir Prāta Laika raksta autora personÄ«gs viedoklis. Pirms kāda laika Å”eit pat bija raksts, ka Krievijā PČ 64- lauciņu dambretē organizators bija palicis parādā 30 tÅ«kstoÅ”us euro, bet tas raksta autoram laikam ir aizmirsies. FMJD parādā nav palicis nevienam. Un arÄ« zem FMJD “karoga” notiekoÅ”o turnÄ«ru, to dalÄ«bnieku skaits un rÄ«kotājvalstu Ä£eogrāfija ir ievērojami lielāks, nekā IDC 64. Un tas ir saprotams, jo 100 lauciņu dambretes popularitāte pasaulē ir daudz lielāka. Tāpēc nav jāizmanto atseviŔķi kādas personas privāto viedokli atspoguļojoÅ”i raksti, lai nostādÄ«tu Å”o federāciju piekritējus vienam pret otru. Bet tas, ka izejot no jaunieÅ”u vecuma, kad jaunajam, perspektÄ«vajam dambretistam ir jāizvēlas starp turpmāko dambreters spēlÄ“Å”anu profesionālā lÄ«menÄ« un augstākās izglÄ«tÄ«bas iegÅ«Å”anu ar sekojoÅ”u laba darba karjeru, nospiedoÅ”ais vairākums izvēlas pēdējo, ir tikai normāli. Galu galā, lielākā daļa no starptautisko turnÄ«ru dalÄ«bniekiem ir spēlētāji – amatieri, kuri brauc iepazÄ«t pasauli, satikt draugus, pie viena uzspēlēt savu mīļoto spēli, par jebkādu naudas pelnÄ«Å”anu nemaz nedomājot. Un tas, ka 100 lauciņu jaunieÅ”u turnŗos ir daudz dalÄ«bnieku, ļauj cerēt, ka vismaz daļa no viņiem turpinās Ŕādu amatieru attieksmi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.