Ielādē

Prāta Laika 2.sezonas 1.posma partiju apskats

E.Novickis – R.Paegle

 1.c3-b4 b6-c5 2.e3-d4 c5xe3 3.f2xd4 d6-e5 4.b2-c3 h6-g5 5.g3-f4 g5xc5 6.b4xf4 a7-b6

7.h2-g3 e7-d6 8.d2-e3 b6-c5 9.c3-d4 c7-b6 10.a1-b2 b8-a7 11.b2-c3 f8-e7 12.g3-h4

g7-h6?

[ 12…f6-e5 13.d4xf6 g7xg3 14.h4xf2 b6-a5 15.e1-d2 h8-g7 16.f2-g3 e7-f6 17.g3-h4 g7-h6 18.e3-f4 d8-e7 19.g1-f2 f6-e5 20.f2-e3 e5xg3 21.h4xf2 e7-f6 22.e3-f4 f6-e5 23.f2-e3 e5xg3 ]

13.c3-b4 b6-a5 14.d4xb6 a5xc7 15.c1-d2

a7-b6

[ 15…f6-g5 16.h4xf6 e7xg5 17.d2-c3 h8-g7 18.c3-d4 g7-f6 19.e1-f2 x ]

16.f4-g5 h6xf4 17.e3xg5 b6-a5 18.g5-h6 a5xc3 19.d2xb4 f6-e5 20.b4-c5 d6xb4 21.a3xc5

e5-f4 22.e1-d2 c7-d6 23.c5-b6 d6-e5 24.h4-g5 f4-g3 25.g5-f6 x

R.Paegle – E.Novickis

 1.c3-b4 b6-c5 2.e3-d4 c5xe3 3.f2xd4 d6-e5 4.b2-c3 h6-g5 5.g1-f2 a7-b6 6.b4-a5 g5-h4 7.d2-e3 e7-d6

8.e3-f4 b6-c5 9.d4xb6 b8-a7 10.c3-b4 a7xc5 11.f4-g5 g7-h6 12.g5xe7 d8xf6 13.g3-f4 e5xg3 14.h2xf4 h8-g7

[ 14…f6-e5? 15.c1-b2 e5xg3 16.e1-d2 g3xc3 17.b2xd8 h4-g3 18.d8-b6 g3-h2 19.b6-g1 d6-e5 20.b4-c5 x ]

15.e1-d2 f6-e5

[ 15…f8-e7? 16.f2-g3 h4xf2 17.d2-e3 f2xd4 18.f4-e5 d6xf4 19.b4xb8 f6-e5 20.c1-d2 e7-d6 21.b8-a7 x ]

16.f2-e3 e5xg3 17.e3-d4 c5xe3 18.d2xh2 h6-g5 19.b4-c5 d6xb4 20.a3xc5 c7-d6 21.c5xe7 f8xd6

22.a5-b6 d6-c5 23.b6xd4 g7-h6 24.d4-c5 h4-g3 25.h2xf4 g5xe3 26.c5-b6 e3-f2 27.b6-c7= 1-1

G.Purviņš – G.Gribuška

Skaistu neizšķirtu uztaisīja G.Purviņš 1…d6-e5?

[ uzvarēt varēja pēc citas nomaiņas 1…b6-c5 2.d4xb6 a7xc5 3.d2-c3 b4xd2 4.e1xc3 d8-e7 5.c3-d4 c5-b4 x ]

2.f4xd6 b6-c5 3.d4xb6 a7xe7 4.e3-d4 e7-d6 5.d2-c3 b4xd2 6.e1xc3 d8-c7 7.c1-d2 c7-b6 8.d2-e3

d6-c5 9.c3-b4 a3-b2 10.b4xd6 b2-a1 11.d4-c5 b6xf2 12.h4-g5 f6xh4 13.d6-e7 f8xd6 14.h6xg1 1-1

R.Paegle – G.Purviņš

d2>a5 g7>e5 1.c3-b4 b6-c5 2.c1-d2 f8-g7 3.g3-h4

h6-g5

[ 3…e5-f4 4.e3xg5 h6xf4 5.f2-g3 a7-b6 6.g3xe5 f6xd4 7.b2-c3 d4xb2 8.a1xc3 c5-d4 9.c3xe5 d6xf4+- ]

4.b2-c3 g7-h6 5.f2-g3 g5-f4

[ 5…c5-d4 6.e3xc5 h8-g7 7.g1-f2 c7-b6 8.a5xc7 d8xb2 9.a3xc1 a7-b6 10.a1-b2 b8-c7

11.b2-a3 g5-f4 12.d2-c3 b6-a5 13.c1-d2 c7-b6 14.c3-d4 a5xc3 15.d4xb2 d6-c5 16.b2-c3 e5-d4 17.c3xe5 f4xd6+- ]

6.e3xg5 h6xf4 un šeit izveidojas no Ļeningradas aizsardzības uzvarēta pozīcija pa baltajiem (mainīta kauliņa krāsa) Komentārs no G.Purviņa, protams, es zināju šo pozīciju, bet par vēlu sapratu, ka no lidojošiem var pievesties Ļeningradas aizsardzība.  

7.e1-f2 h8-g7 8.f2-e3 g7-h6 9.e3xg5 h6xf4 10.g1-f2 c5-d4 11.b4-c5!

[ Neuzvar: 11.a1-b2? d4-e3! 12.f2xd4 c7-b6 13.a5xc7 d8xb6 14.h4-g5 f4xh6 15.b4-c5 d6xb4 16.a3xc5 b6-a5 17.g3-f4 e5xg3 18.h2xf4

f6-g5 19.f4-e5 g5-h4 20.d2-e3 a5-b4 21.c3xa5 e7-d6 22.c5xe7 a7-b6 23.a5xc7 b8xd2= ]

11…d4xb6 12.c3-d4 e5xe1 13.g3xg7 e1xg3 14.h2xf4 2-0

M.Juhņēvičs – E.Novickis

d2>h4 f6>g5 1.h4xf6 g7xe5 2.c3-d4 e5xc3 3.b2xd4 h8-g7 4.a1-b2 g7-f6 5.b2-c3 d6-c5 6.g3-h4 c7-d6 7.f2-g3 b6-a5 8.d4xb6 a5xc7 9.e1-d2 a7-b6 10.g3-f4 b6-a5 11.f4-g5

11…h6xf4 12.e3xg5 pēc šīs nomaiņas balto pozīcija ir zaudēta

d6-e5

[ 12…d6-c5! 13.g5-h6 ( 13.g1-f2 c7-b6 14.f2-e3 b8-a7 15.c3-d4 d8-c7 16.d2-c3 c7-d6 17.e3-f4 c5xe3 18.f4xd2 d6-e5 19.g5-h6 e5-f4 20.c3-d4 e7-d6 x ; 13.d2-e3 c7-d6 14.c3-d4 b8-a7 15.d4xb6 a7xc5 16.h2-g3 c5-b4 17.a3xc5 d6xb4 18.e3-d4 d8-c7 19.g3-f4 c7-d6 20.g1-h2 d6-c5! 21.d4xb6 a5xc7 22.c1-b2 c7-d6 23.h2-g3 d6-c5 x ) 13…c7-b6 14.d2-e3 b8-a7 15.h2-g3 c5-b4 16.a3xc5 b6xb2 17.c1xa3 a7-b6 18.g3-f4 b6-c5 x ]

13.g1-f2 c7-b6 14.f2-g3 b8-a7 15.g5-h6 e7-d6 16.d2-e3 b6-c5 17.g3-f4 e5xg3 18.h4xf2 d8-e7

19.c1-d2 c5-b4 20.a3xc5 d6xb4 21.c3-d4? b4-a3 22.d2-c3 e7-d6 23.h2-g3 a7-b6?

[ 23…d6-c5 24.d4xb6 a7xc5 25.g3-f4 a5-b4 26.c3xa5 a3-b2 27.a5-b6 c5xa7 28.f4-e5 f6xd4 29.e3xc5 b2-c1 x ]

24.g3-h4 b6-c5 25.d4xb6 a5xc7 26.f2-g3 c7-b6 27.g3-f4 b6-a5 28.e3-d4 d6-c5 29.d4xb6 a5xc7 30.h4-g5 f6xh4 31.f4-e5 h4-g3 32.e5-f6 g3-f2 33.f6-g7 f2-e1 34.g7-h8 e1xb4 35.h8-a1 c7-d6 36.a1-h8 b4-c5 37.h8-a1 c5-a7 38.a1-h8 d6-c5 39.h8-e5 a7-b8 40.e5-a1 f8-e7 41.a1-h8??

e7-d6 42.h6-g7 d6-e5 43.g7-f8 b8-a7 x 0-2 Šis bija mēģinājums uz vienu kļūdu, ko Maigonis arī ceitnotā neatkoda un zaudēja partiju. Savulaik G.Purviņš šādi uzvarēja V.Boženkovu – ļoti spēcīgu meistaru. 

G.Gribuška – E.Novickis

Pirmajā partijā E.Novickis neuzvarēja galotnē ar vienu kauliņu vairāk un otrā partija bija pilna ar pārsteigumiem, un bagāta ar kļūdām. Jāatzīst, ka atklātne diez gan smaga priekš blica. Skatāmies. 

1.c3-d4 d6-c5 2.d2-c3 e7-d6 3.c3-b4 f6-g5 4.b4-a5 g5-h4? Pirmais gājiens pēc izlozes un ved pie zaudējuma

[ 4…g5-f4 5.g3xe5 d6xd2 6.c1xe3 h6-g5 7.h2-g3 g7-h6 8.g3-f4 h8-g7 9.g1-h2 f8-e7 10.b2-c3 g5-h4 11.a1-b2 e7-f6 12.d4-e5 f6xd4 13.c3xe5 d8-e7 14.e1-d2 g7-f6 15.e5xg7 h6xf8 16.h2-g3 c5-d4 17.e3xc5 b6xd4

18.d2-c3 a7-b6 19.c3xe5 f8-g7 20.b2-c3 e7-d6 21.e5-f6 g7xe5 22.f4-g5 h4xf6 23.g3-f4 e5xb4 24.a3xg5= ]

5.g3-f4 g7-f6 6.b2-c3 f6-g5 7.h2-g3?

[ 7.c1-d2! h8-g7 8.f2-g3! h4xf2 9.e1xg3 g5-h4 10.g1-f2 f8-e7 11.c3-b4 e7-f6 12.d2-c3 f6-g5 13.f4-e5 d6xd2 14.b4xd6 d2xb4 15.a5xc3 c7xe5 16.d4xh8 x ]

7…d8-e7 8.c3-b4 e7-f6 9.c1-d2 f6-e5 10.d4xf6 g5xe7 11.d2-c3 e7-f6?

[ 11…h8-g7 12.c3-d4 g7-f6 13.g1-h2 d6-e5 14.f4xd6 c7xc3 15.b4xd2 f6-e5 16.a5xc7 b8xd6 17.g3-f4 e5xg3 18.h2xf4 f8-g7 19.a1-b2 g7-f6 20.f4-g5 h6xf4 21.e3xg5 f6-e5 22.g5-h6 e7-f6 23.f2-g3 h4xf2 24.e1xg3 c5-d4= ]

12.c3-d4 f8-g7 13.g1-h2 f6-e5 14.d4xf6 g7xe5 15.a1-b2 h8-g7 16.e1-d2 e5-d4 17.d2-c3 g7-f6 18.c3xg7 h6xf8 19.b2-c3 f8-g7

20.c3-d4?

[ 20.f4-g5 h4xf6 un baltajiem jāuzvar šī pozīcija ]

20…g7-h6 21.d4-e5 h6-g5 22.f4xh6 d6xd2 23.b4xd6 c7xe5 24.a5xc7 b8xd6 25.h6-g7 d6-c5?

[ 25…d2-c1 x un baltajiem nav neviena apmierinoša gājiena! ]

26.a3-b4 c5xa3 27.g7-h8=

Partijas wordā lejupielādei Šeit

Partijas apeletā Šeit

Novērtē materiālu:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.