Biedrība “Prāta Laiks” sadarbojas ar pašvaldībām, dambretes organizācijām, biedrībām un starptautiskajām dambretes federācijām.